PinPost

پین پست

358ویدئو 367بازدید

از سرنگ و سوزن، تا واکسن های امروزی

واکسن سوسپانسیونی است از ریزاندامگان‌های کشته یا ضعیف‌شدهٔ ویروس یا باکتری یا پروتئین‌های آنتی‌ژنیک به‌دست‌آمده از آن‌ها که برای پیشگیری یا بهبود یا درمان بیماری‌های عفونی تجویز می‌شود. واکسن معم...


نمایش بیشتر +

1397/08/27 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد واکسن سوزن سرنگ

دانلود اشتراک گذاری