PinPost
logo

استخدام پزشک متخصص بیماری های داخلی

یک کلینیک پزشکی واقع در منطقه 1 تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی شرایط احراز
پزشک متخصص داخلی
دارای پروانه تهران
روابط عمومی قوی
آماده همکاری به صورت کار تیمی
آشنا با کامپوتر و زبان انگلیسی
پزشک عمومی
دارای پروانه تهران
روابط عمومی قوی
آماده همکاری به صورت کار تیمی
آشنا با کامپوتر و زبان انگلیسی
پرستار
لیسانس پرستاری
4 سال سابقه کار
روابط عمومی بسیار قوی
قابلیت کار در محیط تیمی و حسن برخورد و رفتار با مراجعین
آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر
ارسال رزومه :
hrbc1398@gmail.com