PinPost

استرچ عضلات پا Fit Stretch

استرچ عضلات پا Fit Stretch
برند: MSD
دستگاه جهت استرچ عضلات جلو و پشت ساق پا Fit Stretch، تقویت عضلات مچ و ساق پا و همچنین در ورزش جهت گرم کردن و سرد کردن عضلات ساق پا...