اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

2.6 میلیون کودک در سراسر دنیا در ماه اول تولدشان می میرند...چرا؟

دقت سنجی در سلامت عمومی از طریق راه هایی که قبلا برای عدم انتقال بیماری ایدز از مادر به نوزاد استفاده شده است می تواند به ما در یافتن دلیل این تعداد زیاد مرگ و میر در میان نوزادان در سراسر دنیا استفاده کنیم. با این حال استفاده از این نوع دقت سنجی می تواند از مشکلات بزرگتری در سراسر دنیا جلوگیری کنی...

دقت سنجی در سلامت عمومی از طریق راه هایی که قبلا برای عدم انتقال بیماری ایدز از مادر به نوزاد استفاده شده است می تواند به ما در یافتن دلیل این تعداد زیاد مرگ و میر در میان نوزادان در سراسر دنیا استفاده کنیم. با این حال استفاده از این نوع دقت سنجی می تواند از مشکلات بزرگتری در سراسر دنیا جلوگیری کنیم. چرا که باید انتظار این اتفاقات را در آینده سایر نقاط دنیا نیز داشته باشیم. بنابراین استفاده از این روش برای سلامت عمومی می تواند نقش بسیار موثری در بهداشت جهانی داشته باشد.