اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

برای بازماندگان ابولا بحران تمام نشده است...

تا به حال شهری را متصور شده اید که گرفتار بیماری  واگیردار مهلکی باشد و به همین سبب مجبور به قطع ارتباطش با فضای خارج بشود؟ فکر می کنید عکس العمل ساکنین شهر نسبت به هم چه خواهد بود؟ رنج اسارت و هراس دائمی و مرگ اطرافیان را چگونه تاب خواهند آورد؟ می توانید با قدرت خیال، خود را ساکن چنین شهری تصو...

تا به حال شهری را متصور شده اید که گرفتار بیماری  واگیردار مهلکی باشد و به همین سبب مجبور به قطع ارتباطش با فضای خارج بشود؟ فکر می کنید عکس العمل ساکنین شهر نسبت به هم چه خواهد بود؟ رنج اسارت و هراس دائمی و مرگ اطرافیان را چگونه تاب خواهند آورد؟ می توانید با قدرت خیال، خود را ساکن چنین شهری تصور کنید و واکنش خود  را بسنجید؟ فکر می کنید این گرفتاری تا چه حد شما و سایر ساکنان شهر را تغییر خواهد داد؟ شهر قبل از بیماری، با شهر بعد از بیماری یکی خواهد بود؟ این ویدئو خاطرات پزشکی است که در سال دوم پس از فارغ التحصیلی اش با بیماری ابولا در کشورش مواجه می شود. خاطراتی که مملو از ترس، فداکاری، شجاعت، غم از دست دادن عزیزان و پیروزی بر بیماری است. به نظر شما پس از تموم شدن این بیماری، شهر به حالت اول خودش برمی گرده؟