اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

چگونه کار باعث پیشرفت درمان سرطانم شد

هنگامی که خانم وکیل سارا دانلی به سرطان پستان مبتلا شد، برای حمایت به خانواده و دوستانش مراجعه کرد -- اما همچنین راهی برای تمرکز و استقامت در کارش یافت. در یک سخنرانی شخصی راجع به چرایی و چگونگی ماندن درکارش، او دیدگاه‌هایش را راجع به اینکه چگونه فشار کار می‌تواند افراد را با بیماری‌ش...

هنگامی که خانم وکیل سارا دانلی به سرطان پستان مبتلا شد، برای حمایت به خانواده و دوستانش مراجعه کرد -- اما همچنین راهی برای تمرکز و استقامت در کارش یافت. در یک سخنرانی شخصی راجع به چرایی و چگونگی ماندن درکارش، او دیدگاه‌هایش را راجع به اینکه چگونه فشار کار می‌تواند افراد را با بیماری‌شان منطبق کند، بیان می‌کند -- چون سود به دو طرف می‌رسد