اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

چگونه دکترها، پرستاران و خیرین به بازسازی سوریه کمک کردند

دلیل اینکه مردم در بحران زنده می‌مانند این است که قسمت اعظم کمک را خودشان انجام می‌دهند. مردم زنده می‌مانند چون پزشکان محلی پرستاران و کارگران، کمک می‌کنند کسانی که از قلب جامعه آسیب دیده هستند، مردمی که جرات کار دارند جایی که دیگران نمی‌توانند یا نمی&zwn...

دلیل اینکه مردم در بحران زنده می‌مانند این است که قسمت اعظم کمک را خودشان انجام می‌دهند. مردم زنده می‌مانند چون پزشکان محلی پرستاران و کارگران، کمک می‌کنند کسانی که از قلب جامعه آسیب دیده هستند، مردمی که جرات کار دارند جایی که دیگران نمی‌توانند یا نمی‌کنند. مردم زنده می‌مانند چون کسانی مثل ملک، کسی که علیرغم داشتن جراحت شدید سوختگی در صف کمک کنندگان بود، اولین کاری که او هنگام تخلیه از بیمارستان انجام داد این بود که برگشت تا بچه‌های کوچک را بردارد. از خرابه‌های مرگ و ویرانی شجاع‌تربن و نجیب‌ترین انسان‌ها برمی‌خیزند. بشر دوستان محلی فانوس‌هایی هستند در تاریکی جنگ. با این ویدئو همراه باشید تا ببینین مردم خیر در سراسر دنیا برای کمک به ساخت بیمارستان در سوریه چه کرده اند.