اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / داروسازی

کاربرد تکنولوژی در بهینه سازی فرمولاسیون داروها

فناوری دارویی در داروسازی هنگامی‌که یک ماده شیمیایی دارای خواص دارویی باشد، مراحل منظمی را تا هنگام تبدیل شدن به داروی مناسب، بی‌ضرر و مؤثر برای بیمار پشت سر می‌گذارد، فرایندی که که ماده موردنظر تا زمان تبدیل شدن به دارو پشت سر می‌گذارد را، فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس...

فناوری دارویی در داروسازی هنگامی‌که یک ماده شیمیایی دارای خواص دارویی باشد، مراحل منظمی را تا هنگام تبدیل شدن به داروی مناسب، بی‌ضرر و مؤثر برای بیمار پشت سر می‌گذارد، فرایندی که که ماده موردنظر تا زمان تبدیل شدن به دارو پشت سر می‌گذارد را، فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس می‌گویند. فناوری دارویی در داروسازی در بر گیرنده موضوعات متعددی می‌باشد، که همه آنها مربوط به مراحل و فرایندی است، که یک دارو تا پایان تولید، طی می‌کند. این فرایند، مراحلی چون: اکتشاف، ساخت، جداسازی و خالص‌سازی، آزمایش برای بررسی اثرات داروشناسی و نداشتن اثرات سمی جدی را در بر می‌گیرد. از واژه فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس به‌معنای علم طراحی اشکال دارویی نیز بکار برده می‌شود. به بیان ساده‌تر، فناوری دارویی به معنای تبدیل یک ماده شیمیایی دارای پتانسیل دارویی، به یک شکل دارویی است. بنابراین فناوری دارویی در رابطه با جنبه‌های علمی و فناوری طراحی و تولید اشکال دارویی بحث می‌نماید. در این علم، علاوه بر تبدیل یک ماده فعال دارویی جدید به شکل قابل مصرف، سعی می‌شود تا اشکال دارویی موجود در بازار نیز از نظر کارایی بهبود داده شوند. فناوری دارویی شامل شاخه‌های زیر می‌باشد: فرمولاسیون دارویی تولید داروهای صناعی توزیع دارو فناوری داروسازی فیزیکال فارماسی داروسازی حرفه‌ای است که در زمینه دارو درمانی برای مداوای یک بیمار به عنوان متداول‌ترین شیوه در دنیا با بیماران و مردم مرتبط می‌گردد. داروساز در صورت ناموفق بودن رژیم دارو درمانی باید علل عدم موفقیت را بررسی کند. این رشته در ایران و بسیاری از کشورهای جهان در مقطع دکترای حرفه‌ای ارائه می‌شود.