اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

الگوی در پس خود-فریبی

من این فرآیند را «الگوگرایی» می نامم، یعنی تمایل به یافتن الگوهای معنادار برای هر دو نویز معنادار و هم بی معنا آست. طی این فرآیند، ما دو خطا مرتکب می شویم.  خطای نوع اول، یا مثبت نادرست، باور به وجود داشتن یک الگو است وقتی که وجود ندارد. خطای نوع دوم ما منفی نادرست است. خطای نوع دوم...

من این فرآیند را «الگوگرایی» می نامم، یعنی تمایل به یافتن الگوهای معنادار برای هر دو نویز معنادار و هم بی معنا آست. طی این فرآیند، ما دو خطا مرتکب می شویم.  خطای نوع اول، یا مثبت نادرست، باور به وجود داشتن یک الگو است وقتی که وجود ندارد. خطای نوع دوم ما منفی نادرست است. خطای نوع دوم، باور نکردن وجود یک الگو است وقتی که وجود دارد. بیایید یک آزمایش ذهنی انجام دهیم. شما یک انسان اولیه در سه میلیون سال پیش هستید در دشتهای آفریقا قدم می زنید. نام شما لوسی است، خوبه؟ و خش خشی در علفزار می شنوید. آیا آن یک درنده خطرناک است، یا فقط باد است؟ تصمیم بعدی شما می تواند مهمترین تصمیم زندگی تان باشد. خب، اگر فکر می کنید که خش خش در علفزار یک درنده خطرناک است و معلوم شود که تنها باد بوده، شما یک خطا در ادراک داشته اید، یک خطای نوع اول، مثبت نادرست. اما بدون آسیب. تنها در می روید. محتاط تر هستید. هشیار تر هستید. از طرف دیگر، اگر باور داشته باشید که خش خش در علفزار تنها صدای باد بوده، و معلوم شود یک درنده خطرناک است، یک لقمه چرب می شوید. برنده یک جایزه داروین شده اید. شما از مخزن ژن ها بیرون انداخته شده اید.