اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / فشار سیاهرگ مرکزی

اندازه گیری فشار سیاهرگ مرکزی با استفاده از بازوی بیمار

فشار سیاهرگ مرکزی یا در اصطلاح پزشکی(CVP) ارزش عددی فشار خون با واحد میلیمترجیوه یا واحد سانتی‌مترآب (هر میلیمترجیوه برابر ۱/۳ سانتی‌مترآب) است که از بخش پایانی ورید اجوف فوقانی گرفته شده و معادل فشار خون در سطح دهلیز راست است و از روندهای مانیتورینگ دایمی پس از انجام عمل جراحی محسوب می&zw...

فشار سیاهرگ مرکزی یا در اصطلاح پزشکی(CVP) ارزش عددی فشار خون با واحد میلیمترجیوه یا واحد سانتی‌مترآب (هر میلیمترجیوه برابر ۱/۳ سانتی‌مترآب) است که از بخش پایانی ورید اجوف فوقانی گرفته شده و معادل فشار خون در سطح دهلیز راست است و از روندهای مانیتورینگ دایمی پس از انجام عمل جراحی محسوب می‌شود.اندازه‌گیری سی‌وی‌پی (فشار ورید مرکزی) با استفاده از کاتتر سیاهرگ مرکزی قابل انجام است.