اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

اگر برای حفظ سلامت افراد به پزشکان دستمزد بدهیم چه می شود؟

چرا برخی پزشکان در انجام جراحی‌های غیرضروری انگیزه دارند؟ خوب، شاید به این دلیل است که خود نظام‌ بهداشت و درمان محرک‌های غیرمطلوب دارد تا روش‌ها یا درمان‌های خاصی را ارائه بدهد یا ندهد. در اغلب نظام‌های بهداشت و درمان، پزشکان بر اساس هزینه مبتنی بر...

چرا برخی پزشکان در انجام جراحی‌های غیرضروری انگیزه دارند؟ خوب، شاید به این دلیل است که خود نظام‌ بهداشت و درمان محرک‌های غیرمطلوب دارد تا روش‌ها یا درمان‌های خاصی را ارائه بدهد یا ندهد. در اغلب نظام‌های بهداشت و درمان، پزشکان بر اساس هزینه مبتنی برخدمات بازپرداخت می‌شوند. بر حسب تعداد و نوع درمان، شاید این محرک اقتصادی برخی از آنها را وسوسه می‌کند تا درمان‌های پرسود جراحی را ترجیح دهند، به جای امتحان گزینه‌های درمانی دیگر. هرچند برخی کشورها شروع کرده اند به انجام بازپرداخت مبتنی برعملکرد، بر اساس یک ماتریکس کیفیت و عملکرد، اما به طورکلی، ساختار نظام‌های بهداشت و درمان امروزی انگیزه بسیار کمی به پزشکان می دهد تا در وهله اول فعالانه از ظهور یک بیماری جلوگیری کنند و روند درمان روی بیمار را به موثرترین گزینه‌ها محدود کنند.