اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

مدل کاهش آسیب در درمان اعتیاد به مواد مخدر

اولین باری که فردی را حین تزریق مواد دیدم خوب بیاد دارم. تازه به ونکوور رسیده بودم تا یک طرح تحقیقاتی را مدیریت کنم با موضوع جلوگیری از HIV در منطقه ای بدنام واقع درغرب مرکز شهر. محل طرح، لابی هتل پورت لند بود جایی که یک طرح مسکن حمایتی برای محروم ترین افراد شهر اتاق فراهم...

اولین باری که فردی را حین تزریق مواد دیدم خوب بیاد دارم. تازه به ونکوور رسیده بودم تا یک طرح تحقیقاتی را مدیریت کنم با موضوع جلوگیری از HIV در منطقه ای بدنام واقع درغرب مرکز شهر. محل طرح، لابی هتل پورت لند بود جایی که یک طرح مسکن حمایتی برای محروم ترین افراد شهر اتاق فراهم می‌کرد، یعنی همان "بی خانمان‌ها." هیچ‌وقت آن خانم جوانی را که روی پله‌ها ایستاده بود از خاطرم نمی‌رود که داشت پشت سر هم به خودش سوزن می‌زد و فریاد می‌کشید، "نمی‌تونم رگمو پیدا کنم،" در حالی که خون با شدت روی دیوار می‌ریخت.