اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

چرا کنجکاوی کلید علم و پزشکی است؟

به عنوان یک نمونه، این یکی از بیمارانم است که نزدیکی زانو به سرطان مبتلاست. به دلیل ارتباط فروتنانه و کنجکاوانه در همکاری‌های بین‌المللی یاد گرفته ایم که می‌توانیم از مچ پا به جای زانو استفاده کنیم در مواردی که باید زانوی سرطانی را خارج کنیم. او سپس می تو...

به عنوان یک نمونه، این یکی از بیمارانم است که نزدیکی زانو به سرطان مبتلاست. به دلیل ارتباط فروتنانه و کنجکاوانه در همکاری‌های بین‌المللی یاد گرفته ایم که می‌توانیم از مچ پا به جای زانو استفاده کنیم در مواردی که باید زانوی سرطانی را خارج کنیم. او سپس می تواند عضو مصنوعی بپوشد و بدود و بپرد و بازی کند. این فرصت برای او به دلیل همکاری بین‌المللی فراهم شد. او این خواسته را داشت چون با بیماران دیگری در تماس بود که آن را تجربه کرده بودند. و بنابراین استثناها و ناهمخوانی‌ها در طب چیزهایی را که نمی دانیم به ما می‌آموزند اما به افکار جدید هم ما را هدایت می کنند.