اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

ظاهرانسانهای ۱۰۰ سال دیگر چه گونه خواهد بود؟

پس بجای پیشگویی آینده برای شروع، بگذارید تا ببینیم که همین حالا برای افرادی مثل تونی آتالا چه اتفاقی می‌افتد، که نزدیک به ۳۰ عضو را دوباره طراحی کرده. و شاید عضو مصنوعی برتر، چیزی خارجی و از جنس تیتانیوم نباشد. شاید عضو برتر از کد‌های ژنتیکی استفاده کند. و اجزای بد...

پس بجای پیشگویی آینده برای شروع، بگذارید تا ببینیم که همین حالا برای افرادی مثل تونی آتالا چه اتفاقی می‌افتد، که نزدیک به ۳۰ عضو را دوباره طراحی کرده. و شاید عضو مصنوعی برتر، چیزی خارجی و از جنس تیتانیوم نباشد. شاید عضو برتر از کد‌های ژنتیکی استفاده کند. و اجزای بدن شما را دوباره سازی کند، چون از هر عضو مصنوعی دیگری بسیار موثرتر است. اما وقتی که مشغول آن هستی، می‌توانی به کار کریگ ونتر و هم اسمیت توجه کنی. و یکی از کارهایی که انجام می‌داده‌ایم فهمیدن این بوده که چطور سلول را دوباره برنامه ریزی کنیم. و اگر بتوانی سلول را دوباره برنامه ریزی کنی، میشود سلول‌های این اعضا را تغییر داد. و اگر بتوانی سلول‌های این اعضا را تغییر دهی، ممکن است بتوانی آنها را در برابر تشعشع مقاومتر کنی. شاید آنها را قادر به جذب اکسیژن بیشتری کنی. شاید آنها را کاراتر کنی تا چیز‌هایی را که در بدنت نمی‌خواهی خارج کنند.