اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

ما می‌توانیم حیات را تغییر دهیم، چگونه خردمندانه عمل کنیم

درهمین حال شما دارید یک نسل را مهندسی می‌کنید، یعنی بچه هایش، اگر بچه ای داشت، نجات پیدا کرده اند و دیگر چنین مشکلی ندارند. همینطور بچه های بچه هایش، و نوه های آنها نجات پیدا می‌کنند، و این ادامه پیدا می‌کنه. این مردم را نگران می‌کنه. ۲۰ سال پیش...

درهمین حال شما دارید یک نسل را مهندسی می‌کنید، یعنی بچه هایش، اگر بچه ای داشت، نجات پیدا کرده اند و دیگر چنین مشکلی ندارند. همینطور بچه های بچه هایش، و نوه های آنها نجات پیدا می‌کنند، و این ادامه پیدا می‌کنه. این مردم را نگران می‌کنه. ۲۰ سال پیش،-- چرا مدتی در این زمینه تحقیق نکنیم؟ انجام دادن یا ندادن این کارها ریسک دارند، چون این تکنولوژی چند دوجین آدم را نجات داده، و بعد تا بیست سال هنوز بهش فکر می‌کنیم. همینطور که فکر می‌کنیم