اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

تحقیق روی سرطان با استفاده از روش منبع آزاد

حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم ...

حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم درعوض ،آنچه که ما داشتیم، یک توالی از فرآیند داروها از طریق شبکه تنظیم غذا و داروی آمریکا بود، مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل. و این در قرن 21 است. خُب من حدس میزنم که بگویید با اجراوکیفیت این داروها ناخشنودید. و درنتیجه من حدس میزنم که بگویید با اجراوکیفیت این داروها ناخشنودید. من به مدرسه برای ادامه تحصیل در شیمی برگشتم با این ایده که شاید بوسیله کشف تبادل شیمیائی و رویکرد به زمینهای منابع باز و فراوان برای این دنیای جدید و شجاعانه داشته باشیم ونزدیک شدن به مفهوم این شجاعت دنیای جدید منبع آزاد-منبع پرجمعیت ونزدیک شدن به مفهوم این شجاعت دنیای جدید منبع آزاد-منبع پرجمعیت ونزدیک شدن به مفهوم این شجاعت دنیای جدید منبع آزاد-منبع پرجمعیت با شبکه همکاری که ما ازطریق آکادمیک به آن دسترسی داریم که ما ممکنه سریعتر درمانهای هدفمند و قدرتمند را به بیمارانمان به ارمغان بیاوریم. که ما ممکنه سریعتر درمانهای هدفمند و قدرتمند را به بیمارانمان به ارمغان بیاوریم. که ما ممکنه سریعتر درمانهای هدفمند و قدرتمند را به بیمارانمان به ارمغان بیاوریم.