اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

آرزوی من: بگذارید عکسهای من شهادت دهند

فهمیدم که عکاسی مستند قابلیت تفسیر حوادث از نقطه نظر آنها را دارد. این عکاسی صدای کسانی می‌شود که غیر از آن صدایی ندارند. و درواکنش، آرای عمومی را برمی‌انگیزد و مناظره‌های عمومی را به جنبش وا می‌دارد، تا بدینوسیله مانع شود که حزبهای سودجو کنترل کامل...

فهمیدم که عکاسی مستند قابلیت تفسیر حوادث از نقطه نظر آنها را دارد. این عکاسی صدای کسانی می‌شود که غیر از آن صدایی ندارند. و درواکنش، آرای عمومی را برمی‌انگیزد و مناظره‌های عمومی را به جنبش وا می‌دارد، تا بدینوسیله مانع شود که حزبهای سودجو کنترل کامل امور را آنطور که مایلند در اختیار داشته باشند. به بزرگسالی رسیدن در آن ایام این مفهوم را که جریان آزاد اطلاعات قطعاً برای عملکرد صحیح یک جامعه‌ی پویا و آزاد حیاتی است به حقیقت تبدیل می‌کرد. مطبوعات قطعا یک تجارت است و برای بقاء باید تجارت موفقی باشد، اما تعادل مناسبی بین ملاحظات بازاریابی و مسئولیت روزنامه‌نگاری باید برقرار شود.