اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

آیا ما بیش از حد دارودرمانی شده ایم؟

چیزی که من می خواهم امروز در مورد آن صحبت کنم و با شما در میان بگذارم این است که نظام سلامت ما، و نظام پزشکی ما در پیش بینی این که چه اتفاقی برای مردم - بیماران و غیره - در آن می افتد ناموفق است. همانگونه که استعداد یاب ها در مورد آینده‌ی بیلی بین اشتباه کردند. به رغم ای...

چیزی که من می خواهم امروز در مورد آن صحبت کنم و با شما در میان بگذارم این است که نظام سلامت ما، و نظام پزشکی ما در پیش بینی این که چه اتفاقی برای مردم - بیماران و غیره - در آن می افتد ناموفق است. همانگونه که استعداد یاب ها در مورد آینده‌ی بیلی بین اشتباه کردند. به رغم این، هر روزه هزاران نفر در این کشور بر اساس احتمال بیماری ها معاینه می شوند.