اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

ریاضیات می‌تواند به کشف رازهای بیماری سرطان کمک کند

این سیستم‌ها رابطه بین دو گروه را بررسی می‌کنند که بقای یکی به تغذیه کردن از دیگری بستگی دارد. و این سیستم‌های مشابه، ساختاری را برای درک تعامل بین سلول‌های ایمنی و سرطانی فراهم می‌کنند. جاییکه سلول‌های سرطانی شکار، و سلول‌های ایمنی، شکارچی هستن...

این سیستم‌ها رابطه بین دو گروه را بررسی می‌کنند که بقای یکی به تغذیه کردن از دیگری بستگی دارد. و این سیستم‌های مشابه، ساختاری را برای درک تعامل بین سلول‌های ایمنی و سرطانی فراهم می‌کنند. جاییکه سلول‌های سرطانی شکار، و سلول‌های ایمنی، شکارچی هستند. و شکار سعی می‌کند از هر فریبی برای خورده نشدن استفاده کند، از مخفی شدن گرفته تا دزدیدن غذای شکارچی‌ها. این موضوع می‌تواند پیامد‌های جالبی داشته باشد. بطور مثال علیرغم موفقیت‌های بدست آمده در ایمن درمانی، هنوز گاهی تاثیر این نوع درمان بسیار محدود است خصوصا در زمان درمان تومور‌های جامد. اما اگر از دیدگاه زیست شناسی به این موضوع نگاه کنید، می‌دانید که هر دو سلول سرطانی و ایمنی -- بعنوان شکار و شکارچی