اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / استنفورد

سندروم باند ایلیوتیبیال

حرکاتی که باعث خم و راست شدن زانو می شوند مانند دویدن و دوچرخه سواری، منجر به حرکت عقب و جلو باند ایلیوتیبیال بر روی برجستگی کندیل خارجی استخوان ران می شوند. این حرکات ممکن است بیش از حد تحمل بورس بین باند ایلیوتیبیال و کندیل خارجی استخوان ران بوده، در نتیجه باعث التهاب این بورس می شود و نهایتا موجب...

حرکاتی که باعث خم و راست شدن زانو می شوند مانند دویدن و دوچرخه سواری، منجر به حرکت عقب و جلو باند ایلیوتیبیال بر روی برجستگی کندیل خارجی استخوان ران می شوند. این حرکات ممکن است بیش از حد تحمل بورس بین باند ایلیوتیبیال و کندیل خارجی استخوان ران بوده، در نتیجه باعث التهاب این بورس می شود و نهایتا موجب درد در این موضع می گردد. پرانتزی بودن زانو می تواند احتمال سایش بین باند ایلیوتیبیال و کندیل خارجی استخوان ران را بیشتر کند. بعضی تغییر شکل های کف پا مانند انحراف کف پا به داخل هم ممکن است موجب بروز بیشتر این بیماری شود. ضعیف بودن عضله گلوتئوس مدیوس در ناحیه باسن هم میتواند موجب بروز این عارضه شود. این عضله موجب چرخش ران به خارج میشود. وقتی عضله کارش را خوب انجام ندهد ران به داخل می چرخد و این چرخش موجب سفت شدن باند ایلیوتیبیال بر روی برجستگی کندیل خارجی استخوان ران می شود. این سفتی سایش را بیشتر کرده و موجب بروز علائم می گردد.