اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

مغز در شکم شما

این تکنولوژی بر دواندام تاثیر می گذارد، مغز و شکم. مغز می تواند بزرگ شود اما شکم در واقع آب میرود. خوب صداقتشم چندان روشن نیست. (خنده حضار) اما تا 60 درصد شکم ما پستانداران، توده بدنی ما آب رفت. و به خاطر داشتن غذاهای پخته، هضم آن آسانتر می شود. همان...

این تکنولوژی بر دواندام تاثیر می گذارد، مغز و شکم. مغز می تواند بزرگ شود اما شکم در واقع آب میرود. خوب صداقتشم چندان روشن نیست. (خنده حضار) اما تا 60 درصد شکم ما پستانداران، توده بدنی ما آب رفت. و به خاطر داشتن غذاهای پخته، هضم آن آسانتر می شود. همانطور که می دانید داشتن مغز بزرگ، مزیت بزرگیه، چون به محیط خود تاثیر می گذارید. می توانیدروی تکنولوژیهایی که خودتان اختراع کرده اید تاثیر بگذارید. میتوانید به ابداع و اختراع ادامه دهید. و این مغز بزرگ آنرا با آشپزی انجام میدهد. اما این نمایش چگونه اجرا شد؟ چه دخالتی داشت؟ چه معیاری را بکار گرفت؟ در حقیقت به خاطر مزه و انرژی است. می دانیم که پنج مزه داریم، که سه تای آنها ما را نگه میداره. انرژی – شیرین. اومامی – مزه گوشت. برای بهبود به پروتئین های گوشت نیاز دارید. نمکی، اگر نمک نداشته باشید بدن الکتریکی شما کار نمی کند. و دو مزه ای که شما را محافظت می کنند -- تلخ و ترش. که علیه مواد سمی و فاسد هستند. البته خیلی عجیب هستند، ما آنها را ماهرانه بکار می بریم. به شکلات های کم قند فکر کنید. یا به اسیدی بودن ماست فکر کنید – شگفت انگیز است. در ترکیب با میوه های توت فرنگی.