اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

اندام بدن بر روی یک تراشه

بدنهای ما محیط پویایی هستند ما همیشه در حرکت هستیم و سلولها این را تجربه می کنند سلولها در محیط پویایی در بدن ما هستند آنها همواره تحت فشارهای مکانیکی قرار دارند بنابراین اگر که ما قصد داریم تا آنها را خوشحال نگه داریم خارج از بدن مان لازم است که معمار سلول بشویم.&...

بدنهای ما محیط پویایی هستند ما همیشه در حرکت هستیم و سلولها این را تجربه می کنند سلولها در محیط پویایی در بدن ما هستند آنها همواره تحت فشارهای مکانیکی قرار دارند بنابراین اگر که ما قصد داریم تا آنها را خوشحال نگه داریم خارج از بدن مان لازم است که معمار سلول بشویم. ما باید طراحی کنیم بسازیم و مهندسی کنیم خانه ای دور از خانه اصلی برای سلولها.