اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

ابریشم، ماده ای از دنیای کهن تا دنیای فردا

خوب وقتی شما چنین ویژگیهایی را در یک ماده دارید، می توانید خیلی کار ها را انجام دهید. در واقع محدود به فیلم نیست. این ماده می تواند قالبهای زیادی را بخود بگیرد. بعد شما متحیر می شوید، وفتی شما ترکیبات گوناگون نوری را انجام می دهید ویا میکرو منشورهای خطی، مانند نوار...

خوب وقتی شما چنین ویژگیهایی را در یک ماده دارید، می توانید خیلی کار ها را انجام دهید. در واقع محدود به فیلم نیست. این ماده می تواند قالبهای زیادی را بخود بگیرد. بعد شما متحیر می شوید، وفتی شما ترکیبات گوناگون نوری را انجام می دهید ویا میکرو منشورهای خطی، مانند نوار نورانی که روی کفش ورزشی تان دارید. و یا شما می توانید کار زیبایی انجام دهید اگر دوربینتان بتواند آن را ضبط کند، می توانید آن را بسازید. می توانید بعد سوم را به فیلم اضافه کنید. اگر زاویه درست باشد، در واقع شما می توانید یک هالوگرام را که از فیلم ابریشم نمایان می شود را ببینید. ولی کارهای دیگری هم می توانید بکنید. می توانید تصور کنید که شاید از این پس شما پروتئین خالص را بعنوان راهنمای نوری استفاده کنید، خوب ما الیاف نوری ساختیم .