اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

الیسون هانت صاحب یک مفصل ران جدید می شود

وقتی الیسون هانت فهمید که به یک مفصل ران جدید نیاز دارد -- و اینکه در سیستم پزشکی کانادا، لازمه که برای مدت حدود دو سال در نوبت سر کند ( با وجود درد) -- او رشته کار را در دست خودش گرفت.

وقتی الیسون هانت فهمید که به یک مفصل ران جدید نیاز دارد -- و اینکه در سیستم پزشکی کانادا، لازمه که برای مدت حدود دو سال در نوبت سر کند ( با وجود درد) -- او رشته کار را در دست خودش گرفت.