اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

پویا نمایی یک سلول

پس کاری که من می خواهم شما وقتی به خانه رفتید انجام بدهید این است که کمی فکر کنید، به این فکر کنید که سلول های شما چقدر قوی هستند به چیز هایی فکر کنید که می توانیم از مکانیک سلولی یاد بگیریم. زمانی که فهمیدیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است -- باور کنید تازه ۱ درصد از آن چیزی...

پس کاری که من می خواهم شما وقتی به خانه رفتید انجام بدهید این است که کمی فکر کنید، به این فکر کنید که سلول های شما چقدر قوی هستند به چیز هایی فکر کنید که می توانیم از مکانیک سلولی یاد بگیریم. زمانی که فهمیدیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است -- باور کنید تازه ۱ درصد از آن چیزی که در حال اتفاق است را فهمیدیم زمانی که همه آن چیزی که در حال اتفاق است، فهمیدیم، آن وقت است که میتوانیم تسلط پیدا کنیم روی آن کار هایی که می توانیم با سلامتی مان انجام دهیم، آن کار هایی که با نسل های آینده مان انجام دهیم، و اینکه قرار است چقدر عمر کنیم. و امیدوارم بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم تا حقایق و زیبایی های بیشتری را کشف کنیم