اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

چگونه زندگی کنیم تا بیش از صد سال عمر کنیم؟

منظور زیست شناسان از " موفقیت زاد و ولد" این است که در چه سنی شما بچه دار می شوید و سپس در نسل بعدی , در چه سنی فرزندان شما بچه دار می شوند و بعد از آن سن تاثیر برنامه ریزی تکاملی کاملا از هم پاشیده می شود و بعد از آن سن تاثیر برنامه ریزی تکاملی کاملا از هم پاشیده می شود اگر...

منظور زیست شناسان از " موفقیت زاد و ولد" این است که در چه سنی شما بچه دار می شوید و سپس در نسل بعدی , در چه سنی فرزندان شما بچه دار می شوند و بعد از آن سن تاثیر برنامه ریزی تکاملی کاملا از هم پاشیده می شود و بعد از آن سن تاثیر برنامه ریزی تکاملی کاملا از هم پاشیده می شود اگر شما یک پستاندار هستید اگر شما یک موش هستید یا یک فیل یا یک انسان در این بین ماجرا یکسان است پس برای این که صد ساله شوید فقط داشتن یک شیوه صحیح زندگی کافی نیست بلکه باید لاتاری ژنتیک را نیز برده باشید (و ژنهای خوبی نصیبتان شده باشد) بلکه باید لاتاری ژنتیک را نیز برده باشید (و ژنهای خوبی نصیبتان شده باشد) ...