اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

می توانم مغزت را داشته باشم؟ جستجوی حقیقت درباره آسیب‌های ناشی از ضربه مغزی و CTE

به مغز خودم فشار آوردم و فکر کردم بهتراست با پزشک معاینه کننده او حرف بزنم فکرمی کردم مغز پیش او ست؟ سپس، بامعاینه کننده پزشکی او درفلوریدا صحبت کردم و گفتم، "سلام، شما مرا نمی‌شناسید، هنوز هم مغز آندره واترز پیش شماست؟" گفت، "آره، پیش منه." گفتم، "خوب، می‌خوا...

به مغز خودم فشار آوردم و فکر کردم بهتراست با پزشک معاینه کننده او حرف بزنم فکرمی کردم مغز پیش او ست؟ سپس، بامعاینه کننده پزشکی او درفلوریدا صحبت کردم و گفتم، "سلام، شما مرا نمی‌شناسید، هنوز هم مغز آندره واترز پیش شماست؟" گفت، "آره، پیش منه." گفتم، "خوب، می‌خواهی او را برای CTE بررسی کنی؟" گفت نه، درواقع، او به اختلال ناشی از ضربه مغزی فکر نمی کرد. گفتم، "بسیارخوب، امکان داره مغز را به من بدهید؟" او گفت "جوان، نمی توانم مغز را به شما بدهم. مگر خانواده اش اجازه بده. اگر نزدیکترین فامیل او، اجازه بدهد، مغزرا به تو تحویل می‌دهم." گفتم، عالیه" و باید نزدیکترین فامیل او را می‌شناختم، مادر۸۸ ساله آندره واترز نزدیکترین فامیل او بود. نشستم، نفس عمیقی کشیدم وبه خودم گفتم، "چطور ناخواسته، به مادرپیر محزون ۸۸ ساله او که پسرش تازه خودکشی کرده این را بگم؟" هر چه فکر کردم، دیدم "بهتره نگم. حرف من ، پیرزن بیچاره را بیش از پیش محزون می‌کنه، او به حدکافی غصه دار است." ولی سپس، در دل با خود گفتم، می‌دونی چیه؟ وقتی اونا به خاطراین بیماری خودکشی می‌کنند وافرادی مثل من قصد دارند در آینده از این خودکشی جلوگیری کنند، هرچند گفتنش سخته، ولی باید از او این تقاضا را بکنم." پس به او تلفن کردم. بار اول، کسی جواب نداد. باردوم ، کسی جواب نداد، بارسوم... پیامگیر هم نداشت. بار پنجم، جواب داد...