اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

جشنی برای موی طبیعی

طی سال‌ها، ما به این ایده خو گرفتیم که موی صاف‌تر و بلندتر به معنای موی بهتر و زیباتره. از نظر فرهنگی دچار وسواس شدیم با این ایده‌ای که دوست داریم بهش بگیم داشتن ... "موی زیبا." در اصل می‌شه گفت: هرچه شکل فر مو شلتر باشد، مو بهتر و زیباتر است. و...

طی سال‌ها، ما به این ایده خو گرفتیم که موی صاف‌تر و بلندتر به معنای موی بهتر و زیباتره. از نظر فرهنگی دچار وسواس شدیم با این ایده‌ای که دوست داریم بهش بگیم داشتن ... "موی زیبا." در اصل می‌شه گفت: هرچه شکل فر مو شلتر باشد، مو بهتر و زیباتر است. و ما اجازه دادیم که این ایده‌های نهادینه شده نوعی حس سلسله مراتبی کاذب ایجاد کنند، که معین می‌کنند چه نوع مویی به عنوان موی خوب و زیبا تعریف می‌شه و چه چیزی تعریف نمی‌شه. از اون بدتر ما اجازه دادیم که این ایدئولوژی‌های غلط به درک و دریافت ما از خودمون هم رسوخ کنند، آنها امروزه هنوز هویت اجتماعی ما را به عنوان زنان آمریکایی آفریقایی تبار آلوده می‌کنن.