اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / سرطان

معاینه ی بیمار با خال های گوشتی

 تغییرات ظاهری یک خال می تواند نشانه ای از ملانوما (تومور سیاه رنگ قشرعمیق پوست) باشد. متخصصان بهداشت توصیه می کنند که ماهی یک بار باید برای نشانه های سرطان پوست و بیماری های پوستی دیگر مثل ملانوما، پوست خود را چک کنیم، اما واقعا چطور می شود متوجه شد که یک خال، خال گوشتی و کک و مک، عادی و یا غی...

 تغییرات ظاهری یک خال می تواند نشانه ای از ملانوما (تومور سیاه رنگ قشرعمیق پوست) باشد. متخصصان بهداشت توصیه می کنند که ماهی یک بار باید برای نشانه های سرطان پوست و بیماری های پوستی دیگر مثل ملانوما، پوست خود را چک کنیم، اما واقعا چطور می شود متوجه شد که یک خال، خال گوشتی و کک و مک، عادی و یا غیر عادی است؟ و اگر شما تعداد زیادی خال بر روی بدن خود از جمله نقاط سخت در پشت و یا گردن تان داشته باشید؛ چه اتفاقی می افتد؟ از کجا شروع می کنید؟