اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

آیا به پزشک خود اعتماد دارید؟

وقتی که صحبت از اعتماد است، منظور این نیست که شما چشم بسته به پزشک اعتقاد و اعتماد پیدا کنید و نیز نباید بی مورد هم بدبین باشید، بلکه باید اعتماد در زمینه مساعد بین این دو فکر ایجاد شود. اگر شما اعتماد کورکورانه به پزشک داشته باشید، می پندارید که وی هرچه بگوید به سود شماست و چون او پزشک است می داند...

وقتی که صحبت از اعتماد است، منظور این نیست که شما چشم بسته به پزشک اعتقاد و اعتماد پیدا کنید و نیز نباید بی مورد هم بدبین باشید، بلکه باید اعتماد در زمینه مساعد بین این دو فکر ایجاد شود. اگر شما اعتماد کورکورانه به پزشک داشته باشید، می پندارید که وی هرچه بگوید به سود شماست و چون او پزشک است می داند چه چیز درست است و چه چیز نادرست. اگر شما به طور سنجیده اعتماد پیدا کنید، مهارت و قضاوت وی را می توانید دریابید. اگر شما بدبین باشید، ممکن است نتیجه درمان چندان رضایت بخش نباشد. شما اگر به پزشک اعتماد داشته باشید، شرح بیماری و آنچه را که در مورد بیماری خود می دانید، با اعتماد کامل بیان نمائید که در معالجه شما بسیار سودمند خواهد بود. از طرف دیگر بدبینی بی مورد درباره هر آنچه که پزشک می گوید، باعث خواهد شد که اعتماد متقابل و لو برای یک دقیقه شکوفا نشود. مثلا اگر خیال کنید که پزشک برای این که صرفا پول بگیرد، شما را درمان می کند در این صورت ضرر این بی اعتمادی متوجه خود شما خواهد شد و این چنین تصورات واقع بینانه نیستند و مساله ای را حل نمیکنند و عملا موجب می شود که برای درمان یک بیماری ساده، فرد به چندین پزشک مراجعه کند و نتیجه مطلوب هم به دست نیاید. شما باید به پزشک خود اعتماد کنید که بهترین شیوه درمان را توام با شایستگی درباره شما انجام می دهد مگر این که واقعا عکس آن برای شما ثابت شود. وقتی که به پزشک اعتماد داشتید، می توانید پرسش های خود را به روشنی مطرح نمائید. اگر شما فکر می کنید که پزشک شما اشتباه کرده است، به صراحت با وی در میان بگذارید و منتظر پاسخ صریح باشید یا شما را قانع می کند که اشتباه نکرده است، بلکه شما در اشتباهید و اگر شخص منصفی باشد، به اشتباه خودش اقرار می کند چه هر بشری از جمله پزشک ممکن است اشتباه بکند. اگر وی بخواهد سرپوش روی اشتباه خود بگذارد، محترمانه از وی خداحافظی کرده و پزشک خود را عوض نمائید. در این صورت اگر شما از پزشک پیشین خود ناخشنود هستید و یا طرز درمان وی برای شما خوش آیند نبوده است، نباید پیش پزشک جدید این مطالب را بیان نمایید و از پزشک قبلی بدگوئی کنید چه این امر دردی از شما را دوا نمی کند و چه بسا که پزشک کنونی فکر کند که شما حق ناشناس هستید.