اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

از لقاح تا تولد

بارداری ۴۰ هفته است، کمی بیشتر از ۹ ماه! پزشکان بارداری را به سه مرحله سه ماهه تقسیم می‌کنند. در هر یک از این مراحل رشد جنین و تغییرات بدن شما متفاوت است. در این مقاله مراحل رشد جنین را از مرحله لقاح و تشکیل نطفه تا هفته ۴۰ بارداری و تولد نوزاد، مرور می‌کنیم. بارداری و رشد جنین، فرایندی س...

بارداری ۴۰ هفته است، کمی بیشتر از ۹ ماه! پزشکان بارداری را به سه مرحله سه ماهه تقسیم می‌کنند. در هر یک از این مراحل رشد جنین و تغییرات بدن شما متفاوت است. در این مقاله مراحل رشد جنین را از مرحله لقاح و تشکیل نطفه تا هفته ۴۰ بارداری و تولد نوزاد، مرور می‌کنیم. بارداری و رشد جنین، فرایندی سرشار از شگفتی است. مراحل رشد جنین در هر هفته بارداری متفاوت است. از لحظه لقاح تا زمان تولد، جنین مراحل پیچیده رشد را طی می‌کند تا به صورت یک انسان کامل و سالم چشم به دنیا بگشاید. در این مقاله مراحل رشد جنین را در طی ۴۰ هفته بارداری مرور می‌کنیم.