اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / انفورماتیک پزشکی

مستندسازی تاریخچه و شرح آزمایشات پزشکی (بخش دوم)

ثبت مشخصات و تاریخچه معاینات، دارو ها و آزمایش های پزشکی بخش بسیار مهمی از عملکرد های پزشک را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین منظور بایستی با روشی نظام مند و به درستی صورت پذیرد. برای این منظور در این سری ویدئویی 3 قسمتی (که قسمت سوم آن با یک مثال اضافه در این باره بیشتر صحبت می کند) به توضیح این موض...

ثبت مشخصات و تاریخچه معاینات، دارو ها و آزمایش های پزشکی بخش بسیار مهمی از عملکرد های پزشک را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین منظور بایستی با روشی نظام مند و به درستی صورت پذیرد. برای این منظور در این سری ویدئویی 3 قسمتی (که قسمت سوم آن با یک مثال اضافه در این باره بیشتر صحبت می کند) به توضیح این موضوع به صورت کامل و جامع پرداخته است.