اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

تغییرات تغذیه و روند تکامل انسان

از سال 1948 تغذيه يکي از حقوق اوليه هر انسان شناخته شده و در سالهاي اخير تاکيد بيشتري بر اين حق به عمل آمده و از هنگاميکه اثر جدي سو تغذيه بر کارآيي و توانايي مغز معلوم شده اهميت توجه به تغذيه کودکان از اولويتهاي سياستگزاري هاي اکثر جوامع دنياست. برحسب انتشارات سازمان بهداشت جهاني علت مرگ بيش از نيم...

از سال 1948 تغذيه يکي از حقوق اوليه هر انسان شناخته شده و در سالهاي اخير تاکيد بيشتري بر اين حق به عمل آمده و از هنگاميکه اثر جدي سو تغذيه بر کارآيي و توانايي مغز معلوم شده اهميت توجه به تغذيه کودکان از اولويتهاي سياستگزاري هاي اکثر جوامع دنياست. برحسب انتشارات سازمان بهداشت جهاني علت مرگ بيش از نيمي از کودکان سو تغذيه است و آنهايي که از سو تغذيه جان بدر مي برند از ناتوانيهاي مغزي و فکري در رنجند. از عواملي که اثر زيان بخش آنها بر تکامل مغز معلوم شده عبارتند از:  1-  کم وزني هنگام تولد 2- کوتاه قدي تغذيه اي  3- لاغري       4- کم وزني      کمبودهاي يد، آهن ، روي مثل ساير کمبودهاي تغذيه اي موجب کاهش توان سيستم دفاعي بدن و در نتيجه حساسيت به بيماريهاي عفوني مي گردند شواهد کمي از تاثير منفي بيماريهاي عفوني بر تکامل مغزي کودکان منتشر شده است. بهر حال کمبودهاي تغذيه اي علاوه بر اثر مستقيم بطور غير مستقيم هم اثر منفي بر تکامل کودکان دارند مثل ويتامين Aکه علاوه بر اثر مستقيم آن بر سيستم دفاعي و سلامت مخاطها به علت عارضه کوري ناشي از آن به طور غير مستقيم نيز در تکامل کودکان موثر است. در کشورهاي درحال توسعه در حدود 18% متولدين وزن کمتر از 2500 گرم دارند و بيشترين آنها به علت اختلال رشد داخل رحمي ميباشند(intrauterine growth ) (IUGR) RET, ARD, ATION  که ناشي از اختلالات تغذيه اي مادر در دوران بارداري است. در حاليکه اين عدد در کشورهاي پيشرفته در حدود 6% است در کشورهاي در حال توسعه 39% کودکان زير 5 سال کوتاه قد و 11% آنها لاغر و 31%  بطور متوسط يا شديد کم وزن هستند. اين آمار براي کشور ما: متولدين کم وزن (کمتر از 2500 گرم) 8%، کوتاه قدي تغذيه اي در حدود  9/15% ، کم وزني در حدود 5/10% ، و لاغري در حدود 5% مي باشد.