اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / ویدئوی تد

ترکیب زهر حیوانات راه نجات ما از بیماری ها

تعریفی که از زهرها شده تا حدودی بحث بر انگیز است. ولی می‌توان زهر را ماده ترشحی پیچیده تعبیر نمود که در بافت یا غده‌ای اختصاصی در بدن جانور یا ساختار یک گیاه تولید و ذخیره می‌شود. این غده یا بافت اغلب به دستگاه ویژه تزریق یعنی نیش و دندان متصل است. زهر در درجه اول وسیله‌ای است جه...

تعریفی که از زهرها شده تا حدودی بحث بر انگیز است. ولی می‌توان زهر را ماده ترشحی پیچیده تعبیر نمود که در بافت یا غده‌ای اختصاصی در بدن جانور یا ساختار یک گیاه تولید و ذخیره می‌شود. این غده یا بافت اغلب به دستگاه ویژه تزریق یعنی نیش و دندان متصل است. زهر در درجه اول وسیله‌ای است جهت بی حرکت کردن قربانی و از آنجایی که غنی از آنزیم‌های پروتولیتیک است موجب تسهیل هضم آن می‌شود و در درجه دوم وسیله‌ای جهت دفاع در مقابل دشمن است. زهر نه تنها از حیوانی به حیوان دیگر متفاوت است، بلکه حتی در یک گونه نیز بسته به سن، فصل، دمای محیط و منطقه جغرافیایی و نوع تغذیه می‌تواند دچار تغییراتی شود. در مورد تفاوت زهر و سم می‌توان گفت زهرها برای ایجاد اثرات زیان بار باید به بافت گیرنده معرفی شوند (معمولاً تزریق) در حالی که سموم معمولاً خورده می‌شوند.