اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
دسته بندی / استنفورد

تست های عملکرد کبد

تست های آنزیم های کبدی، که به طور معمول تست های عملکردی کبد نام دارد، گروهی از آزمایشات خون است که برای شناسایی و بررسی آسیب و التهاب کبد استفاده می شود. در این تست ها عملکرد کبد بررسی می شود. آنزیم های کبدی شامل AST,ALT,ALKP همراه با تست های PT , INR و آلبومین و بیلی روبین بررسی می شوند. تست ها و...

تست های آنزیم های کبدی، که به طور معمول تست های عملکردی کبد نام دارد، گروهی از آزمایشات خون است که برای شناسایی و بررسی آسیب و التهاب کبد استفاده می شود. در این تست ها عملکرد کبد بررسی می شود. آنزیم های کبدی شامل AST,ALT,ALKP همراه با تست های PT , INR و آلبومین و بیلی روبین بررسی می شوند. تست ها و بررسی های آنزیم های کبدی: AST , ALT کبد خون را فیلتره می کند. ریزمغذی ها را متابولیزه می کند، سموم را دفع می کند و عوامل موثر در انعقاد خون را می سازد، و البته عملکرد های متعدد حیاتی دارد. سلول های کبدی پروتئین هایی دارند که آنزیم نام دارد. در زمان آسیب سلول های کبدی، آنزیم های درون سلول های کبدی شروع به نشت به خارج می کنند و وارد خون می شوند،  این آنزیم ها بوسیله ی تست های خون بررسی می شود. دو آنزیم اصلی در این زمینه بررسی می شود: AST که SGOT هم نام دارد. این آنزیم در ماهیچه ها و بسیاری از بافت های دیگر هم یافت می شود. ALT که SGPT هم نام دارد و در کبد یافت می شود. اگر سطح این دو آنزیم در خون بالا باشد، احتمالا آسیب کبدی محتمل است. آنزیم های کبدی: آلکالن فسفاتاز، ۵` نوکلئوتیداز، و گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز GGT در این تست ها بیماری های کلستاتیک صفراوی یا انسداد مجاری صفراوی بررسی می شود. صفرا در کبد تولید می شود و در کیسه ی صفرا ذخیره می شود. تست های عملکردی کبد: PT ( زمان پروترومبین) و INR  نسبت بین المللی استاندارد شده یکی از کارهای کبد ساخت پروتئین های اصلی انعقاد خون است. INR از تقسیم PT بیمار بر PT کنترل حاصل می شود. اگر PT طولانی شود، یعنی میزان پروترومبین تولیدی توسط کبد کم بوده است پس بیماری مزمن کبدی وجود دارد. چرا تست های آنزیم های کبدی انجام می شود؟ اغلب موارد، تست های کبدی به عنوان تست روتین آزمایشگاهی استفاده می شود. بسیاری از پزشکان در معاینه ی بیماران جدید و یا به عنوان بررسی های روتین، کبد را هم بررسی می کنند. در این موارد پزشک به سراغ بررسی آنزیم های کبدی می رود: استفاده از داروهایی که ممکن است برای کبد آسیب رسان باشد. بیماری کبدی علائم بیماری کبدی و یا دستگاه صفراوی ( درد شکمی، تهوع و استفراغ، و یا زردی پوست) مصرف بیش از حد الکل تست های عملکردی کبد ی ممکن است همراه با سایر تست ها انجام شود و یا به طور جداگانه ای انجام شود. تست های عملکردی کبدی: آلبومین آلبومین هم از پروتئین های مهم خون است. در افرادی با بیماری شدید و مزمن کبدی کم می شود چون کبد میزان نرمالی از این پروتئین را می سازد. سطح کم آلبومین به صورت گذرا دیده می شود و می تواند نشان دهنده ی بیماری مزمن کبدی باشد. تست های عملکردی کبدی: بیلی روبین Bil بیلی روبین از تجزیه ی گلبول های قرمز ایجاد می شود. کبد بیلی روبین می سازد پس ممکن است در مدفوع هم ترشح شود. بیلی روبین وارد صفرا می شود. در افرادی که جریان صفرا مختل باشد، بیلی روبین زیاد می شود. در بیماری کبدی شدید، بیماری کیسه صفرا و یا اختلالات مجاری صفراوی افزایش می یابد. سطح بسیار بالای آن زردی می دهد.  سطح بسیار بالای بیلی روبین  ممکن است در نوعی آنمی به نام آنمی همولیتیک هم دیده شود.