اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
ثبت آگهی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی

در این ویدئو به بررسی علل ضربان دوتایی و انسداد بطنی می پردازد.