PinPost
banner

کیوسک

جدیدترین کتاب های تخصصی فقط در پین پست

free kiosks
کتاب های پزشکی اختصاصی- فقط در پین پست
15%
off
مقدمه اي بر فلسفه ي علم و دانش در پرستاري

مقدمه اي بر فلسفه ي علم و دانش در پرستاري

بیشتر ...
14،900 تومان

12،650 تومان

15%
off
1000 داروي شايع دستنامه دارويي پرستاران

1000 داروي شايع دستنامه دارويي پرستاران

بیشتر ...
49،900 تومان

42،400 تومان

16%
off
پرستاري بهداشت روان باربارا بوئر

پرستاري بهداشت روان باربارا بوئر

بیشتر ...
24،900 تومان

21،000 تومان

15%
off
پرستاري کودکان وونگ 2015 کودک بيمار جلد دوم

پرستاري کودکان وونگ 2015 کودک بيمار جلد دوم

بیشتر ...
39،900 تومان

33،900 تومان

15%
off
رفرنس سريع مراقبتهاي ويژه

رفرنس سريع مراقبتهاي ويژه

بیشتر ...
15،000 تومان

12،750 تومان

15%
off
روش تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت

روش تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت

بیشتر ...
14،900 تومان

12،650 تومان

15%
off
نکات و آزمون هاي طلايي دکتراي پرستاري

نکات و آزمون هاي طلايي دکتراي پرستاري

بیشتر ...
19،900 تومان

16،900 تومان

15%
off
مراقبت از نوزادان بيمار و سالم

مراقبت از نوزادان بيمار و سالم

بیشتر ...
14،900 تومان

12،650 تومان

15%
off
پرستاري کودکان وونگ 2015 کودک سالم و کودک بيمار

پرستاري کودکان وونگ 2015 کودک سالم و کودک بيمار

بیشتر ...
79،000 تومان

67،000 تومان

15%
off
PDQ براي مراقبتهاي ويژه

PDQ براي مراقبتهاي ويژه

بیشتر ...
14،900 تومان

12،650 تومان

15%
off
پرستاري کودک سالم

پرستاري کودک سالم

بیشتر ...
12،900 تومان

10،950 تومان

15%
off
سالمندان ؛ خودکارآمدي و پرستاري

سالمندان ؛ خودکارآمدي و پرستاري

بیشتر ...
6،900 تومان

5،850 تومان

15%
off
راهنماي حرفه اي علائم و نشانه ها

راهنماي حرفه اي علائم و نشانه ها

بیشتر ...
59،000 تومان

50،000 تومان

15%
off
مراقبت هاي تسکيني پايان حيات

مراقبت هاي تسکيني پايان حيات

بیشتر ...
29،900 تومان

25،400 تومان

15%
off
روانشناسي سالمندي

روانشناسي سالمندي

بیشتر ...
39،900 تومان

33،900 تومان

15%
off
پرستاري سالمندي

پرستاري سالمندي

بیشتر ...
34،900 تومان

29،650 تومان

15%
off
جامعه شناسي و مباني بهداشت سالمندي

جامعه شناسي و مباني بهداشت سالمندي

بیشتر ...
79،900 تومان

67،900 تومان

15%
off
قانون و گزارش پرستاري

قانون و گزارش پرستاري

بیشتر ...
9،900 تومان

8،400 تومان

15%
off
تحقيق تاريخي براي پژوهشگران کيفي

تحقيق تاريخي براي پژوهشگران کيفي

بیشتر ...
5،900 تومان

5،000 تومان

15%
off
نکات آمار و روش تحقيق

نکات آمار و روش تحقيق

بیشتر ...
9،900 تومان

8،400 تومان

15%
off
پروتکل هاي رايج در واحد مراقبت هاي ويژه

پروتکل هاي رايج در واحد مراقبت هاي ويژه

بیشتر ...
39،900 تومان

33،900 تومان