اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی

پرستاري بهداشت روان باربارا بوئر

پرستاری
  ترجمه‌ي بهداشت روان از سري كتاب‌هاي درسنامه‌ي مقدماتي است كه در ايران به‌علت مطابقت با سرفصل دروس پرستاري بهداشت روان مرجع درسي و كارشناسي‌ارشد معرفي شده است. علاوه بر سرفصل دروس چندين فصل ديگر نيز به كتاب اضافه شده است كه كمتر در منابع ديگر مشاهده مي‌شود.
   
مولف: باربارابوئر ـ ماين هيل مشخصات كليدي:
•مرجع اصلي آزمون كارشناسي‌ارشد روان‌پرستاري

•مطابقت با سرفصل دروس

•چكيده و فعاليت‌هاي تفكر انتقادي و پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي آخر هر فصل
مترجم: دكتر فرخنده شريف ـ كوروش زارع ـ طاهره دژبخش ـ سلطنت ده‌بزرگي  
سال و نوبت چاپ: 1397/ چهارم  
انتخاب تعداد
24,900 21,000 تومان
مشاهده آرشیو