PinPost

استخدام دندانپزشکان در آلمان

شرایط مورد نیاز برای استخدام پزشکان در آلمان

فارغ التحصیل رشته های پزشکی: پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک
توانایی اخذ نمره زبان B2 آلمانی
گذراندن دوره معادل سازی مدرک:

پیش از ورود به مراکز درمانی و شروع به کار پزشکی در آلمان، در ابتدا یک دوره کوتاه مدت اینترنشیپ برای پزشکان در کشور آلمان برگزار میگردد، بعضی مراکز اسکان رایگان شما را نیز فراهم میکنند

این دوره بسته به دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شدید مدت زمانش متفاوت و گاهی بدون گذراندن دوره لایسنس طبابت شما را اخذ خواهیم نمود

دلیل گذارندن دوره کوتاه مدت معادل سازی مدرک و تخصص شما در کشور آلمان است و سپس گواهینامه طبابت شما توسط انجمن پزشکی آلمان Bundesärztekammer صادر و این مدرک اجازه کار پزشکی در آلمان (معادل پروانه طبابت در ایران) خواهد بود