اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
حقوقی / 28 خرداد 1397

مقررات و بهداشت کار

مقررات و بهداشت کار

آیا میدانستید مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده ی کارفرما است و در صورت عدم اجرای این مقررات، کارفرما مسئولیت کیفری و حقوقی در قبال خسارات وارده به کارگر و اشخاص ثالث خواهد داشت؟
براساس قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده ی کارفرما یا مسئولین واحدها می باشد و اگر به دلیل عدم رعایت این مقررات، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول آن واحد، از نظر کیفری و حقوقی مسئول است. علاوه بر موارد فوق الذکر، رعایت دستورالعمل های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی نیز، برای کلیه ی کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. همچنین کارفرما و مسئول واحد، مکلفند، برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. نکته ی حائز اهمیت این است که، تهیه وسایل هم شامل وسایل ایمنی و حفاظتی جمعی می شود و هم وسایل ایمنی و حفاظتی فردی را شامل می گردد. در صورت رعایت نکات ذکر شده توسط کارفرما و مسئول واحد، چنانچه کارگر بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

قانون کار به اقتضای نوع کار، مسئولیت کارفرمایان و مسئولین واحد ها را افزایش داده و تأکید می کند که اگر شاغلین به اقتضای نوع کارشان در معرض بیماری های ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه ی این افراد، پرونده ی پزشکی تشکیل شده و حداقل سالی یکبار، توسط مراکز بهداشتی-درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند. همچنین در صورت مبتلا شدن کارگری به بیماری ناشی از کار به تشخیص شورای پزشکی، کارفرما مکلف است، کار او را بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید. در این زمینه نیز وزارت کار و امور اجتماعی، مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، قصد تهیه یا وارد کردن لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را داشته باشد، بایستی ابتدا مشخصات این وسایل را همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند و پس از تأیید، نسبت به ساخت یا وارد کردن آن وسایل اقدام کنند. همچنین در صورتی که کارفرما قصد احداث کارگاه جدیدی را داشته باشد یا بخواهد کارگاه خود را توسعه دهد، مکلف است ابتدا، برنامه ی کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

اشتراک گذاری :