اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
حقوقی / 27 خرداد 1397

قرارداد کار شفاهی

قرارداد کار شفاهی

آیا از نتایج قرارداد کار شفاهی آگاهید؟
در ماده 7 قانون کار آمده است قرارداد کار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد. در سال 1386 تبصره ای به این ماده الحاق گردیده است که بر اساس آن قراردادهای با بیش از 30 روز می بایست به صورت کتبی منعقد گردد. اما ضمانت اجرایی برای تخلف از این تبصره در نظر گرفته نشده است. حال اگر قرارداد شفاهی میان کارگر و کارفرما منعقد شود، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
اولین مشکل موجود در قراردادهای شفاهی این است که اثبات شرایط و مفاد قرارداد بسیار دشوار خواهد بود چرا که طرفین سعی در تفسیر قرارداد به نفع خود خواهند نمود و دلیلی برای اثبات مفاد قرارداد وجود ندارد.
اما نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که نوع کار از جمله مواردی باشد، که طبیعت آن جنبه مستمر دارد و نتوان موقت بودن آن را اثبات نمود، قرارداد کار یک قرارداد دائم تلقی گردیده و کارفرما مکلف به ادامه همکاری با کارگر تا زمان بازنشستگی کارگر و یا انصراف کارگر از ادامه کار بوده و باید تمام حق و حقوق کارگر را در طول این مدت پرداخت نماید.

اشتراک گذاری :