اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
بیمه / 27 خرداد 1397

مشمولین بیمه بیکاری

مشمولین بیمه بیکاری

آیا می دانید مشمولان استفاده از بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

بیکاری وقفه ایست غیر ارادی و طولانی در کار، به طوری که یافتن شغل تازه امکان پذیر نباشد و بیکار از نظر قانون بیمه شده ایست که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. کارفرما مکلف است در طول دوره کار، 3 درصد مزد بیمه شده را (با کسر موارد معافیت) به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
مطابق قانون تمام مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی هستند مشمول بیمه بیکاری می شوند. در نتیجه کارمندان شاغل در بخش دولتی که تابع قانون استخدام کشوری و یا قانون مدیریت خدمات کشوری هستند از شمول بیمه بیکاری خارج می باشند.
حال آیا همه مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع قانون کار مشمول استفاده از بیمه بیکاری می باشند؟
پاسخ منفی است. چرا که قانون گذار برخی از گروه ها را از شمول قانون بیمه بیکاری خارج نموده است از جمله
1- بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
3- اتباع بیگانه
به جز افراد مذکور، سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی می باشند مشمول قانون بیکاری بوده و می توانند تحت شرایطی از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

 

اشتراک گذاری :