اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان

فرآيند نقد تحقيقات كمي، كيفي و اعتبار سنجي تحقيقات تركيبي

پرستاری

دانش روش هاي پژوهش، در زندگي انسان تاثير شگرفي دارد. پژوهشگران علوم پزشكي را قادر مي سازد كه با طي مسيري كوتاهتر و موثرتر، گسترش مرزهاي دانش بشر را بطور مستمر و فزاينده ارتقاء بخشند و با ارائه روشهاي نوين پيشگيري و درمان ، سلامتي بشر را تامين نمايند.در اين كتاب سعي شده تا اصول و فنون پژوهش با روشهاي بسيار ساده ارائه شود.در مراحل بعدي با توصيف معيارهاي نقد پژوهش، بطور ضمني تكنيك هاي تخصصيش را با شيوه اي تفكر برانگيز مطرح تا فراگيران به بالاترين سطح دانش پژوهش دست يابند.

مولف: دكتر حيدرعلي عابدي، رضا مسعودي، سيده زهرا حسيني گل افشاني
مترجم:
سال و نوبت چاپ: اول/ 1391
انتخاب تعداد
7,900 6,700 تومان
مشاهده آرشیو