اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان

درسنامه جامع پرستاري داخلي - جراحي برمبناي نقشه هاي مفهومي

پرستاری
  به طور معمول در يک برنامه ي پرستاري، اساتيد از يک سو با کلاس هاي محدود و از سوي ديگر در تلاش براي ارايه ي اطلاعات با ارزش در طي مدت زمان کوتاهي روبرو هستند که دانشجوي پرستاري بايستي اين اطلاعات را جهت موفقيت در امتحانات با وجود فرصت کم جهت استفاده در بالين بيماران واقعي به خاطر بسپارند. پيشرفت هاي به وجود آمده در علوم تربيتي در آموزش پرستاري نيز تحولاتي را ايجاد است. امروزه نظريه پردازان آموزشي به اين نتيجه رسيده اند که استفاده از روش هاي آموزشي ارتقادهنده يادگيري معني دار، يادگيري بيشتري در فراگيران ايجاد نموده و علاوه بر آن، مهارت هاي تفکر انتقادي و تفکر خلاق را نيز در آنان افزايش مي دهد. تغييرات ايجاد شده، اين اميدواري را در مربيان پرستاري ايجاد نموده است که به عوض يادگيري سطحي، يادگيري معني دار و عميقي در فراگيران خود ايجاد نمايند.

يکي از راهبردهاي آموزشي نوين که نقش مهمي در اين زمينه دارد، روش نقشه ي مفهومي مي باشد. چهارچوب نظري روش آموزشي نقشه ي مفهومي بر پايه ي نظريه ي جذب يادگيري ديويد آزوبل قرار دارد. آزوبل معتقد است که يادگيرندگان نمي توانند با حفظ مطالب و يادگيري پراکنده، يک يادگيري واقعي داشته باشند، بلکه بايد از طريق سازمان دهي کردن، ارتباط دادن و اضافه کردن منظم مطالب، به ساخت شناختي قبلي، يادگيري معني دار را در خود ارتقاء دهند.

براساس نظريه ي يادگيري آزوبل، روش آموزشي نقشه مفهومي ابداع شده است. نقشه مفهومي وسيله اي دوبعدي و شماتيک براي ارايه ي يک دسته از مفاهيم در چهارچوبي از گزاره ها مي باشد. در واقع نقشه مفهومي ارايه ي شماتيک ارتباط يک مفهوم با مفهومي ديگر و همچنين ارتباط آنها با ديگر مفاهيم مرتبط با يک موضوع خاص مي باشد. نقشه مفهومي از مفاهيم مرتبط با يک موضوع و جملات ارتباطي يا گزاره ها تشکيل شده است. مفاهيم به شکل هرمي مرتب شده و ارتباط آنها از بالا به پايين و يا از پهلو به پهلو مشخص مي شود.

استفاده از نقشه هاي مفهومي به عنوان يک راهبرد آموزشي، اولين بار توسط نواک (1977) در دانشگاه کورنل آمريکا براي ارايه ي مفاهيم به صورت نمودار مطرح شد. نقشه مفهومي از زمان ابداع تابه حال به صورت مؤثري در نظام هايي چون پزشکي، آموزش علوم و روان شناسي پرورشي مورد استفاده قرار گرفته است و تحقيقات هم نشان داده اند که اين روش در ارتقاي يادگيريمعني دار فراگيران مؤثر مي باشد.

مقالات زيادي در متون پرستاري وجود دارند که استفاده از اين روش را براي آموزش نظري دانشجويان پرستاري، آموزش و ارزشيابي تفکر انتقادي آموزش، طرح ريزي و ثبت طرح مراقبتي به دانشجويان و همچنين براي آموزش باليني دانشجويان پرستاري توصيه نموده اند. استفاده از نقشه هاي مفهومي ممکن است به عنوان پلي بين تئوري و کاربرد در محيط باليني کمک کند. نقشه هاي مفهومي ارتباط دانش و عمل که ابزاري مناسب براي بهبود مهارت هاي تفکر انتقادي هستند را در دانشجويان پرستاري تقويت مي كند .

نقشه هاي مفهومي به عنوان ابزار يادگيري بصري شناخته شده اند که اطلاعات، مفاهيم و شناخت (شناسايي) روابط بين ايده ها را طبقه بندي مي کند. توسعه ي نقشه مفهومي براي استفاده در محيط باليني با طبقه بندي اطلاعات شروع مي شود.

کليد مؤثر بودن نقشه مفهومي، فهميدن در قدم بعدي است که شامل خطوط بين مفاهيم است. با داشتن خطوط کشيده شده تقريبي، دانشجو خطوط بين مفاهيمي که اجازه ي تجسم فکري روابط موجود را که باعث پيشرفت تفکر انتقادي در دانشجو مي شود، شناسايي مي کند. علاوه بر اين، دانشجو مي تواند اصول را بر روي خطوط بين مفاهيم که فهم بيشتر تئوري روابط موجود را باعث مي شود، بنويسد. علاوه بر اين، کدگذاري رنگي يا استفاده از علايم، مي تواند براي يادگيرنده کمک کننده باشد.

بدون شک، نقشه هاي مفهومي ابزار بسيار قدرتمندي براي ياددهي، يادگيري و ارزشيابي مفاهيم، به ويژه موضوع هاي متنوع علمي محسوب شده و از دستاوردهاي جانبي آن مي¬توان به افزايش عمق يادگيري، دستيابي به سطوح بالاتر شناختي و تفکر انتزاعي اشاره کرد.

در اين کتاب، از نقشه مفهومي شجره نامه اي استفاده شده است؛ که در اين نوع نقشه هاي مفهومي، اطلاعات ارايه شده داراي ساختار طبقه بندي شده اي هستند و ارتباط بين مفاهيم، به روشني قابل مشاهده است. در اين مجموعه سعي شده است که دانشجويان را با مفاهيم به طور عيني آشنا کنند و مؤلفين تأکيد مي کنند که اين مجموعه جايگزين کتاب اصلي نمي باشد و در حقيقت جهت تکميل اطلاعات دانشجويان و جويندگان علم مي باشد.

   
  مشخصات كليدي:
آموزش کامل داخلي - جراحي بر مبناي نقشه هاي مفهومي

   
مولف: معصومه نيشابوري- طاهره صادقي

عناوين مرتبط:

• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 1): مفاهيم پايه
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 2): مفاهيم بيوفيزيكي و رواني اجتماعي
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 3): درد، الكتروليت، شوك، سرطان
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 4):  اتاق عمل
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 5):  تنفس
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 6): قلب و عروق و خون
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 7): گوارش 
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 8):  (كبد و غدد)
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث  2010 (ج 9): كليه و مجاري ادراري
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 10): توليدمثل و  پستان
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 11): ايدز، آلرژي، ايمني و روماتولوژي
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 12): پوست و سوختگي
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 13): چشم و گوش
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 14): مغز و اعصاب
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 15): عضلاني اسکلتي 
• پرستاري داخلي و جراحي برونر و سودارث 2010 (ج 16): عفوني و اورژانس و بلايا

مترجم: معصومه نيشابوري - طاهره طادقي  
سال و نوبت چاپ: اول/1388  
انتخاب تعداد
17,900 15,200 تومان
مشاهده آرشیو