اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان

پرستاري کودکان وونگ 2015 کودک سالم و کودک بيمار

پرستاری
  مجموعه ي حاضر ،ويراست نهم از كتاب درسنامه پرستاري كودكان وونگ 2015بر اساس سرفصل دروس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشداين كتاب شامل دو بخش كه بخش اول آن شامل مباحث كودك سالم و بخش دوم در برگيرنده ي مباحث كودك بيمار مي باشد.بخش اول در 8 فصل و بخش دوم در 13 فصل ارايه شده است.
   
  مشخصات كليدي:
* طراحي و سرفصل بندي بر اساس طرح درس 

* مرجع اصلي کودک سالم کارشناسي پرستاري

* مرجع اصلي آزمون کارشناسي ارشد پرستاري

* معتبرترين و جامع ترين منبع علمي جهان

* تاکيد بر سلامتي در فرآيند پرستاري و برنامه مراقبت پرستاري

منبع تخصصي منحصر به فرد براي براي بخش هاي کودکان

* تصاوير و نمودارهاي مفهومي جهت درک سريع مطاللب
   
مولف: وونگ
عناوين مرتبط:
• مجموعه آزمون‌هاي طبقه‌بندي‌شده پرستاري كودكان (سري ERS)
• درسنامه‌ي پرستاري كودكان (كودك سالم)
• درسنامه‌ي پرستاري كودكان (كودك بيمار)
مترجم: سونيا آرزومانيانس ـ مهناز شوقي  
سال و نوبت چاپ: 1395/ دوم  
انتخاب تعداد
79,000 67,000 تومان
مشاهده آرشیو