اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان

PDQ براي مراقبتهاي ويژه

پرستاری
  ايده آل براي استفاده در بخش هاي باليني اين رفرنس جيبي و ماندگار براي دسترسي سريع به اطلاعات پرستاري ضروري است که در بخش هاي مراقبت ويژه مورد نياز است.

عناوين کليدي شامل بيماري ها،درمان ،بررسي،اقدامات،پايش،دارودرماني،مقادير آزمايشگاهي،ابزارهاي اندازه گيري و فرمول هاي مفيد است.
   
  مشخصات كليدي:
برخي از مشخصات بارز اين کتاب شامل مواردزير است:

* حاشيه هاي رنگي جهت يافتن سريع اطلاعات

* تاکيد ويزه بر امنيت

* تصاوير و نمودارهاي جديد براي يادگيري مفاهيم ضروري
   
   
   
  فهرست مطالب:
   
مولف: مشخصات مؤلف / مترجم: 
مريم کرمي

کارشناس ارشد پرستاري داخلي - جراحي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

عليرضا تمجيدي

کارشناس ارشد مديريت

الميرا حسن پور

کارشناس ارشد پرستاري داخلي- جراحي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مترجم: مريم کرمي،عليرضاتمجيدي،الميراحسن پور  
سال و نوبت چاپ: اول/1392  
انتخاب تعداد
14,900 12,650 تومان
مشاهده آرشیو